วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างก่อสสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบุลำดวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระสังข์ (โครงการที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระสังข์ (โครงการที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง