วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องเอกสารยี่ห้อ Sharp รุ่น AR-5623 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกตะคร้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านลุงปลาดุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อค S2110 จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง