วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๓ ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบเบรกรถยนต์ 6 ล้อ และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ของรถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๓ ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อต้นเทียนพรรษาใช้ในงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี พงศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจรารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง