วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดหาเต็นท์และไฟส่องสว่าง ใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จำนวน ๕ เขตเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง รายการ วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง รายการ อุปกรณ์ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำหน่วยเลือกตั้งของ อบต.ชุมแสง (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก อบต.ชุมแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้ ป้ายรณรงค์ชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก อบต.ชุมแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
เช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อประตู, โถชักโครก (สุขภัณฑ์เด็ก) และลูกบิด เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง