วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ 6 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ 6 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบุลำดวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung 2200 ND กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 นมกล่อง UHT จำนวน 3 โรงเรียนและ 1 ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Taskalfa 2201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง