วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน กค 5207 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์ 6 ล้อ พร้อมบริการเปลี่ยน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Sumsung Sl-K2200ND กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษ A4 กองสวัสดิการสังคกม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง