วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้กับคนพิการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะรับแขก (โซฟาไม้สัก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษเอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและผบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เอ4 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบเบรกรถยนต์ 6 ล้อ และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ของรถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง