องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
 


28 กันยายน 2566 ส่งมอบบ้านให้นางห่อ เกิดทวีพันธ์ (ผู้พิการทางการได้ยิน) บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 10 บ้านโคกกลาง ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์


28 กันยายน 2566 ส่งมอบบ้านให้นางห่อ  เกิดทวีพันธ์ (ผู้พิการทางการได้ยิน) บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 10 บ้านโคกกลาง ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2024-03-26
2024-03-20
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-11
2024-01-05
2023-12-04