องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 283 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 9 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุ่มแสง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งปร [ 9 ก.พ. 2567 ]1
3 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]1
4 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 ก.พ. 2567 ]1
5 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านโคกตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อ pvc พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก [ 21 ม.ค. 2567 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการยางรถยนต์รถการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2567 ]3
10 ขอเชิญประชาชนของตำบลชุมแสง ร่วมประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปี 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการโต๊ะผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2567 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2567 ]2
13 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ธ.ค. 2566 ]10
14 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ภาษาอังกฤษ) [ 1 ธ.ค. 2566 ]3
15 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ภาษาไทย) [ 1 ธ.ค. 2566 ]5
16 กำหนดหลักเกณฑ์การสิ้นแปลืองน้ำมันเชื่อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]31
17 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 10 ต.ค. 2566 ]25
18 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]11
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง กลังคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]13
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15