องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 299 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]9
2 ข้อมูลประชากร/ครัวเรือน ตำบลชุมแสง เดือนมิถุนายน 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]7
3 วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 [ 16 มิ.ย. 2567 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 13 พ.ค. 2567 ]14
5 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ [ 18 เม.ย. 2567 ]27
6 ประกาศ เรื่อง การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]15
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]26
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 9 ก.พ. 2567 ]23
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุ่มแสง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งปร [ 9 ก.พ. 2567 ]22
10 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]16
11 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 ก.พ. 2567 ]19
12 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]19
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านโคกตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]23
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อ pvc พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก [ 21 ม.ค. 2567 ]38
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]27
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการยางรถยนต์รถการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2567 ]23
17 ขอเชิญประชาชนของตำบลชุมแสง ร่วมประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปี 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]34
18 ข้อมูลสถิติการใช้สนามกีฬา [ 8 ม.ค. 2567 ]7
19 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2567 ]9
20 บัญชีอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การออกกำลังกาย [ 7 ม.ค. 2567 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15