องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

    รายละเอียดข่าว

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว    เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ