องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายกฯอบต.ชุมแสง นำคณะศึกษาด...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องใ...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 21]
 
  ศพด.อบต.ชุมแสง จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น(การทำขน...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 2566[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 61]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตร ยุวบัณฑิต ของ ศพด.อบต.ชุมแสง วันท...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 99]
 
  ภาพกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 256...[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชุมแสงเกมส์ ป...[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 172]
 
  ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมอ่านสารสันติภาพ เ...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 96]
 
  โครงการหนูน้อยพัฒนาการสมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...[วันที่ 2022-09-14][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมอาสาสมัครโครงการรักษ์น้ำ CSR และ กิจกรรมท้อ...[วันที่ 2022-08-27][ผู้อ่าน 105]
 
  อบต.ชุมแสง จิตรอาสา เราทำควาดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 132]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาแห่เทีย...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 131]
 

หน้า 1|2