องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 

 

 

 

 

 


  กิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562...
   

กิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562

  ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ชุมแสง
   

ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ชุมแสง

  กิจกรรมมอบวุฒิบัตรยุวบัณทิต ประจำปีการศึกษา 2561
   

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรยุวบัณทิต ประจำปีการศึกษา 2561

  รูปประชุมสภา อบต.ชุมแสง
   

รูปประชุมสภา อบต.ชุมแสง

 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562