องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลประชากรตำบลชุมแสง ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]23
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]13
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2565 ]57
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาบริการที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ของ อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]43
5 ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2565) [ 3 ต.ค. 2565 ]24
7 ประกาศ รับเสนอราคา เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]36
8 ใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]34
9 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]25
10 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]26
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]25
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]31
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ พ.ศ.2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]32
14 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]27
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร ฟูจิซีร็อคS2110 พร้อมบริการเปลี่ยน จำนวน 1 ชุด กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]25
16 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก สำหรับ ศพด อบต.ชุมแสง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]25
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]39
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]29
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ใบเสร็จรับเงิน อบต.ชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]23
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย กรองเครื่อง จารบี และอะไหร่ส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์6ล้อ พร้อมบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12