องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มขุ่นชนิดก้อน และคลอรีนผง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]9
2 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 22 พ.ย. 2562 ]9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]5
4 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 พ.ย. 2562 ]5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 2 หลัง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 3 หลัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]7
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 3โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง 1 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ชุมแสงเกมส์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับการแข่งขัน และถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับในการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ชุมแสงเกมส์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]8
15 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]19
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ต.ค. 2562 ]22
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ต.ค. 2562 ]17
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) [ 1 ต.ค. 2562 ]19
19 ประกาศเชิญชวน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 อัตรา [ 1 ต.ค. 2562 ]25
20 ประกาศเชิญชวน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 อัตรา [ 1 ต.ค. 2562 ]24
 
หน้า 1|2|3|4