องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]21
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 [ 10 พ.ย. 2564 ]32
3 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]36
4 ยกเลิกการปิดเรียนและเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]35
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของ อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]33
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การกำหนดสถานที่ประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 8 ต.ค. 2564 ]37
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 6 ต.ค. 2564 ]33
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 6 ต.ค. 2564 ]32
9 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]36
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]33
11 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]27
12 ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียบบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 22 ก.ย. 2564 ]33
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 10 ก.ย. 2564 ]33
14 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]33
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]31
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 3 โรงเรียน และ ศพด.อบต.ชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]32
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(พร้อมบริการ)สำหรับรถยนต์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เลขทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]34
18 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) [ 31 พ.ค. 2564 ]29
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2564 ]30
20 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10