องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕) [ 1 ก.ค. 2565 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้งตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]0
3 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]1
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 4 [ 1 มิ.ย. 2565 ]10
5 ประกาศผู้ชนะการราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]0
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 3 [ 5 พ.ค. 2565 ]11
7 ปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง(กรณีเหตุพิเศษ) [ 21 เม.ย. 2565 ]9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ฟูจิซีร็อค S2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]9
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟา จำนวน 2เครื่อง [ 25 มี.ค. 2565 ]9
10 การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง(กรณีพิเศษ) [ 2 มี.ค. 2565 ]8
11 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]9
12 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2565 ]10
13 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2565 ]10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2565 ]9
15 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]10
16 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) [ 14 ก.พ. 2565 ]9
17 การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 28 ม.ค. 2565 ]10
18 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]9
19 กำหนดการปิด-เปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง(กรณีพิเศษ) [ 13 ม.ค. 2565 ]10
20 กำหนดการปิด-เปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง(กรณีพิเศษ) [ 7 ม.ค. 2565 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11