องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของ อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]5
2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การกำหนดสถานที่ประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 8 ต.ค. 2564 ]0
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 6 ต.ค. 2564 ]5
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 6 ต.ค. 2564 ]3
5 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]1
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]3
7 ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียบบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 22 ก.ย. 2564 ]6
8 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]8
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 3 โรงเรียน และ ศพด.อบต.ชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]16
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(พร้อมบริการ)สำหรับรถยนต์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เลขทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]15
12 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) [ 31 พ.ค. 2564 ]13
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2564 ]17
14 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]16
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาซ่อมแซมกระจกหน้าต่างอาคารเรียน ศพด.อบต.ชุมแสง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]13
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM 2050 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2564 ]13
17 รายงานสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) [ 20 พ.ค. 2564 ]13
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]17
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]14
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ตู้เย็น จำนวน ๑ หลัง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9