องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]6
2 ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีคัดเลือก [ 27 มี.ค. 2563 ]17
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 อัตรา [ 24 มี.ค. 2563 ]18
4 ประกาศเชิญชวน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คน [ 18 มี.ค. 2563 ]18
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ เก้าอ้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]17
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 28 ก.พ. 2563 ]13
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]14
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ชนิดดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]14
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเาริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 6 ก.พ. 2563 ]14
10 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในกองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กองคืการบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]17
11 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ม.ค. 2563 ]17
12 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกตะคร้อ หมู่ที่ 3 และบ้านลุงปลาดุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]20
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]17
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2526 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) [ 16 ม.ค. 2563 ]16
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองปรือสาธารณะประโยชน์(บริเวณท่อสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]18
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองปรือสาธารณะประโยชน์(บริเวณท่อสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]15
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกกระสังข์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]20
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวอล้อม จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]132
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มขุ่นชนิดก้อน และคลอรีนผง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]47
20 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 22 พ.ย. 2562 ]30
 
หน้า 1|2|3|4