องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลอกเหมืองโคกซับปืด หมู่ 5 บ้านโคกมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]5
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโคกกระสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ พร้อมบริการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารใช้สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิซีร็อค รุ่น 2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมประตูอะลูมิเนียมบานสวิงคู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ชุมแสงเกมส์) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกิจการประปา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]108
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนา 24,000 บีที่ยู 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน [ 21 ก.พ. 2562 ]95
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเท๕โนโลยี สารสรเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]59
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 15 ก.พ. 2562 ]100
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 23 ม.ค. 2562 ]112
15 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-01-22 [ 22 ม.ค. 2562 ]62
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ทรายอะเบท 27 ถัง และน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 30 ลิตร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2562 ]108
17 ผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]99
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 หมู่ 5 และ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 12 ธ.ค. 2561 ]109
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมเปลี่ยนชุดครัทบนและล่าง รถยนต์ ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2560 ]62
20 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก [ 17 ก.พ. 2560 ]106
 
หน้า 1|2