องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ประกาศนัดประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]60
2 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]59
3 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]61
4 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]61
5 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]62
6 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]61
7 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]61
8 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]63
9 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]61
10 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]97
11 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]60
12 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]64
13 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]58
14 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]60
15 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563 [ 10 พ.ค. 2563 ]60
16 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]61
17 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]64