องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
  นางอภิษฎา  เกิดเอก  
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวเพ็ญนภา หันผักแว่น นายเจนภพ นาคินชาติ นางสาวพรชิตา  นุงกระโทก
 
นายอนุวัฒน์  อนันต์ นายศรัณย์  มาระทัศน์
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมาบริการ EMS